• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/12/2020
Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 83/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 về nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Long An và Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 về quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An và Trung tâm hành chính công các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Long An
Số ký hiệu 26/2020/NQ-HĐND Ngày ban hành 08/12/2020
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 18/12/2020
Nguồn thu thập Văn bản chính văn bản điện tử Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Cải cách hành chính
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Chủ tịch Nguyễn Văn Được
Phạm vi
  • TỈNH LONG AN

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.