• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 07/05/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 25/02/2011
Ban hành Danh mục tiêu chuẩn về ng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Số ký hiệu 20/2008/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 09/04/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 07/05/2008
Nguồn thu thập Công báo số 239+240, năm 2008 Ngày đăng công báo 22/04/2008
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
  • Công nghệ thông tin,điện tử
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thông tin và Truyền thông Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 01/2011/TT-BTTTT Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Ngày hết hiệu lực 25/02/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.