• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2022
Về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Long An
Số ký hiệu 59/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành 19/09/2022
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/10/2022
Nguồn thu thập bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Chính quyền địa phương
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Chủ tịch Nguyễn Văn Út
Phạm vi
  • TỈNH LONG AN

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Chưa có hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.