• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
  • Tải chi tiết
Lịch sử hiệu lực: Luật 47/2019/QH14
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/11/2019 Văn bản được ban hành 47/2019/QH14
01/07/2020 Văn bản có hiệu lực 47/2019/QH14
 

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.