• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/10/2022
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Số ký hiệu 32/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành 28/09/2022
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/10/2022
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Chủ tịch Phạm Đình Nghị
Phạm vi
  • Tỉnh Nam Định

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.