• Nghị định 120/2016/NĐ-CP
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Văn bản căn cứ
Văn bản được hướng dẫn
Văn bản bị hết hiệu lực
Văn bản bị bãi bỏ một phần
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.