• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/05/1957
  • Ngày hết hiệu lực: 14/03/1992
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 140/VP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/04/1957 Văn bản được ban hành 140/VP
10/05/1957 Văn bản có hiệu lực 140/VP
14/03/1992 Văn bản hết hiệu lực 140/VP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.