• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2022
Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về ứng xử trong hoạt động du lịch và khẩu hiệu tuyên truyền hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 37/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình
Số ký hiệu 09/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành 14/04/2022
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/05/2022
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phó Chủ tịch Trần Song Tùng
Phạm vi
  • Tỉnh Ninh Bình

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.