• Nghị quyết 32/2022/NQ-HĐND

  quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo tại tỉnh Quảng Bình

  09/09/2022

  19/09/2022

 • Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND

  ban hành Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  09/09/2022

  19/09/2022

 • Nghị quyết 31/2022/NQ-HĐND

  quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022 - 2025

  09/09/2022

  01/10/2022

 • Nghị quyết 34/2022/NQ-HĐND

  Quy định về thu học phí năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  09/09/2022

  19/09/2022

 • Nghị quyết 27/2022/NQ-NĐND

  ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  26/07/2022

  05/08/2022

 • Nghị quyết 29/2022/NQ-NĐND

  ban hành quy định Cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia với các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025.

  26/07/2022

  05/08/2022

 • Nghị quyết 28/2022/NQ-NĐND

  quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách trung ương, tỉ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

  26/07/2022

  05/08/2022

 • Nghị quyết 30/2022/NQ-NĐND

  quy định đối tượng và mức thăm, tặng quà cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhân dịp Tết Nguyên Đán và Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7) hàng năm.

  26/07/2022

  05/08/2022

 • Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  27/05/2022

  06/06/2022

 • Nghị quyết 25/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức chi bồi dưỡng hàng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  27/05/2022

  06/06/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.