• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/05/2022
Lịch sử hiệu lực: Nghị quyết Số: 10/2022/NQ-HĐND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/04/2022 Văn bản được ban hành Số: 10/2022/NQ-HĐND
02/05/2022 Văn bản có hiệu lực Số: 10/2022/NQ-HĐND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.