• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 24/10/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 15/06/2022
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu 23/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành 14/10/2016
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 24/10/2016
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Chủ tịch Đinh Văn Thu
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Nam

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.