• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/10/2022
Quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu Số: 29/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành 14/10/2022
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 25/10/2022
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Chủ tịch Phan Việt Cường
Phạm vi
  • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.