• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 11/06/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 15/11/2020
Ban hành Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu 12/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành 01/06/2015
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 11/06/2015
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Chủ tịch Đinh Văn Thu
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Nam

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hủy bỏ tại Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Ngày hết hiệu lực 15/11/2020
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.