• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2022
bãi bỏ Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy định về khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Số ký hiệu 11/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành 09/12/2022
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 19/12/2022
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Chủ tịch Nguyễn Xuân Ký
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Ninh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.