• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/12/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2016
Lịch sử hiệu lực: Luật 11/2003/QH11
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/11/2003 Văn bản được ban hành 11/2003/QH11
10/12/2003 Văn bản có hiệu lực 11/2003/QH11
01/01/2016 Văn bản hết hiệu lực 11/2003/QH11
01/01/2016 Bị hết hiệu lực 77/2015/QH13
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.