• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 01/04/2009
Lịch sử hiệu lực: Luật 08/2003/QH11
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
17/06/2003 Văn bản được ban hành 08/2003/QH11
01/01/2004 Văn bản có hiệu lực 08/2003/QH11
01/04/2009 Văn bản hết hiệu lực 08/2003/QH11
01/04/2009 Bị bãi bỏ 27/2008/QH12
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.