• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/1993
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2006
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 05/07/1993
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/09/1993
Nguồn thu thập Công báo số 20 Ngày đăng công báo 31/10/1993
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực bãi bỏ theo Khoản 2 Điều 28, Chương VII Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu năm 2005 Ngày hết hiệu lực 01/01/2006
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.