• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 23/07/2016
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số người làm việc của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị
Số ký hiệu 26/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành 13/07/2016
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 23/07/2016
Nguồn thu thập Công báo Ngày đăng công báo 18/07/2016
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Chủ tịch Nguyễn Đức Chính
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Trị

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Được sửa đổi bởi Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 26/05/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 3 của Quy định kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số người làm việc của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Trị Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.