• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 03/03/2017
về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị
Số ký hiệu 21/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành 10/12/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/12/2010
Nguồn thu thập Công báo Ngày đăng công báo 25/12/2010
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Chủ tịch Nguyễn Đức Cường
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Trị

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc bãi bỏ văn bản Ngày hết hiệu lực 03/03/2017
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.