• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 11/04/2021
  • Ngày hết hiệu lực: 01/06/2022
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị
Số ký hiệu 07/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành 01/04/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 11/04/2021
Nguồn thu thập Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Chủ tịch Võ Văn Hưng
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Trị

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.