• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 31/07/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 21/12/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
Số ký hiệu 77/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 01/07/2003
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 31/07/2003
Nguồn thu thập Công báo số 94 Ngày đăng công báo 16/07/2003
Ngành
  • Nội vụ
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 118/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Ngày hết hiệu lực 21/12/2008
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.