• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/1996
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2011
Khoáng sản
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 20/03/1996
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/09/1996
Nguồn thu thập Công báo số 11 Ngày đăng công báo 15/06/1996
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Luật 60/2010/QH12 Khoáng sản Ngày hết hiệu lực 01/07/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.