Sign In

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lâm Hoàng Nghiệp