• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/01/2023
Bãi bỏ Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xét duyệt, công nhận ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
Số ký hiệu 42/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành 22/12/2022
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 02/01/2023
Nguồn thu thập Bản chính Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Công an
Lĩnh vực
  • An ninh và trật tự, an toàn xã hội
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Phó Chủ tịch Võ Đức Trong
Phạm vi
  • Tỉnh Tây Ninh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.