• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/01/2023
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2023
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023
Số ký hiệu 01/2023/QĐ-UBND Ngày ban hành 10/01/2023
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/01/2023
Nguồn thu thập Bản chính Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Lĩnh vực giá
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Phó Chủ tịch Trần Văn Chiến
Phạm vi
  • Tỉnh Tây Ninh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.