• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2020
Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019
Số ký hiệu 71/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành 22/12/2014
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/01/2015
Nguồn thu thập Công báo số 16, năm 2014 Ngày đăng công báo 31/12/2014
Ngành
  • Tài chính
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Lĩnh vực giá
  • Đất đai
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Quang
Phạm vi
  • Tỉnh Tây Ninh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực điểm b khoản 2; điểm a, b khoản 5 Mục I; Khoản 3 Mục II; điểm b Khoản 3, điểm a khoản 4 Mục IV phần I; khoản 9 Mục II Phần II Bảng giá đất và số thứ tự thứ 8 Mục I Phụ lục III bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND; phụ lục II, phụ lục III được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực 01/01/2020
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.