• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/04/2014
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 10/CT-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
04/04/2014 Văn bản được ban hành 10/CT-UBND
04/04/2014 Văn bản có hiệu lực 10/CT-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.