• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/07/2014
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 05/2014/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/06/2014 Văn bản được ban hành 05/2014/QĐ-UBND
06/07/2014 Văn bản có hiệu lực 05/2014/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.