• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/02/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2019
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 02/2013/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
07/02/2013 Văn bản được ban hành 02/2013/QĐ-UBND
17/02/2013 Văn bản có hiệu lực 02/2013/QĐ-UBND
07/11/2013 Được bổ sung 19/2013/QĐ-UBND Xem tại đây
01/01/2019 Văn bản hết hiệu lực 02/2013/QĐ-UBND
01/01/2019 Bị hết hiệu lực 17/2018/QĐ-UBND
01/01/2019 Bị bãi bỏ 17/2018/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.