Sign In

CHỈ THỊ

V/v phát động toàn dân tham gia chiến dịch dọn vệ sinh, xử lý khử trùng tiêu độc làm sạch môi trường ngăn chặn dịch cúm phát sinh và lây lan, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng

_______________________________

Những năm qua, việc thực hiện chủ đề “Vì môi trường xanh, sạch, đẹp” được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm chỉ đạo và thực hiện khá tốt. Phong trào nhân dân đầu tư xây dựng chương trình nước sạch, phong trào vệ sinh thôn xóm, trường học, bệnh viện, cơ quan nhằm cải thiện môi trường sinh thái nâng cao chất lượng cuộc sống và sinh hoạt của nhân dân được đẩy mạnh. Đây là những phong trào thiết thực có ý nghĩa lớn, góp phần ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Tuy vậy, việc thực hiện các phong trào trên cũng còn nhiều thiếu sót, tồn tại. Một số ít địa phương buồng lỏng trong quản lý, chưa vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vệ sinh phòng bệnh, dẫn đến môi trường bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Để phát huy tốt phong trào toàn dân tham gia thực hiện vệ sinh môi trường ngày 24 hàng tháng, phong trào thứ 7 tình nguyện “vì môi trường xanh, sạch, đẹp”, UBND tỉnh chỉ thị.

1- Phát động toàn dân trong tỉnh tham gia chiến dịch dọn vệ sinh, xử lý khử trùng tiêu độc làm sạch môi trường vào ngày 1/12/2005. Cán bộ và nhân dân toàn tỉnh tham gia thực hiện chiến dịch với lực lượng nòng cốt là thanh niên, học sinh các trường, các chủ trang trại chăn nuôi gia cầm với chủ đề “Vệ sinh khử trùng tiêu độc làm sạch môi trường ngăn chặn dịch cúm (H5N1) bảo vệ sức khoẻ cộng đồng”.

2- Các cấp, các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo bằng nhiều biện pháp hữu hiệu mạnh mẽ. Phát động toàn dân xuống đường hưởng ứng và tham gia vệ sinh đường phố, dọn sạch khơi thông cống rãnh, vệ sinh nơi công cộng, trường học, bệnh viện, công viên, trụ sở làm việc, nhà máy, xí nghiệp.

- Ở các xã, thị trấn phát động nhân dân có kế hoạch mua vôi bột, hoá chất để tẩy uế vệ sinh ở từng nhà, từng ngõ xóm, thu gom xử lý nước, rác thải, vệ sinh các hố xí, chuồng trại chăn nuôi, thực hiện phong trào sạch làng tốt ruộng, xây dựng nếp sống vệ sinh gia đình văn hóa.

3- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình, Báo Thái Bình, Sở Văn hoá Thông tin, Đài truyền thanh các huyện, Thành phố, tập trung tuyên truyền để mỗi cán bộ đảng viên, đặc biệt

là tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh, nhân dân nhận thức môi trường xanh, sạch, đẹp là vấn đề toàn cầu, đổng thời cũng là vấn đề cấp bách ở từng gia đình, địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Vì vậy mỗi địa phương, mỗi gia đình, mỗi người dân phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc.

4- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, Thành phố chủ động xây dựng kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện chiến dịch dọn vệ sinh, xử lý, khử trùng tiêu độc làm sạch môi trường đạt hiệu quả cao, tiết kiệm, tránh hình thức phô trương hiệu quả thấp. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các địa phương triển khai ra quân thực hiện. Kịp thời biểu dương những địa phương, đơn vị làm tốt, phê phán những địa phương, đơn vị thực hiện không tốt.

Nhận chỉ thị này, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Duy Việt