• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/05/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 06/07/2014
Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình
Số ký hiệu 02/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành 22/04/2011
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 02/05/2011
Nguồn thu thập Công báo số 03+04, năm 2011 Ngày đăng công báo 20/07/2011
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
  • An toàn thông tin
  • Công nghệ thông tin,điện tử
  • Viễn thông
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Chủ tịch Phạm Văn Sinh
Phạm vi
  • Tỉnh Thái Bình

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.