• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/1999
Về việc sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu một số mặt hàng tại bảng giá tối thiểu ban hành kèm theo Quyết định số 68/1999/QĐ/BTC ngày 01/07/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Số ký hiệu 134/1999/QĐ-BTC Ngày ban hành 04/11/1999
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/12/1999
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý giá
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Phan Văn Trọng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.