• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
  • Ngày hết hiệu lực: 01/09/2020
Phê duyệt số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp công tác ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Số ký hiệu 25/2018/NQ-HĐND Ngày ban hành 11/12/2018
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/07/2019
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình Chủ tịch Nguyễn Hồng Diên
Phạm vi
  • Tỉnh Thái Bình

Thông tin áp dụng

Ngưng hiệu lực do Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND tỉnh Thái Bình
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.