• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/02/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2019
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 02/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành 07/02/2013
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 17/02/2013
Nguồn thu thập Công báo số 02, năm 2013 Ngày đăng công báo 20/05/2013
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
  • Đầu tư tại Việt Nam
  • Đầu tư và nông nghiệp, nông thôn
  • Kinh tế nông nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Chủ tịch Phạm Văn Sinh
Phạm vi
  • Tỉnh Thái Bình

Thông tin áp dụng

Các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh trước đây trái với Quy định tại Quyết định này đều bị bãi bỏ. Những danh mục công trình chuyển tiếp đã thực hiện và hỗ trợ theo cơ chế, chính sách ban hành tại Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 và Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì tiếp tục được áp dụng cơ chế, chính sách đó cho phần khối lượng công việc còn lại để hoàn thành và thanh, quyết toán công trình.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.