• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2022
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 04/2022/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/01/2022 Văn bản được ban hành 04/2022/QĐ-UBND
15/02/2022 Văn bản có hiệu lực 04/2022/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.