• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/01/2019
Sửa đổi một số điều của Quy định việc thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; chấp thuận địa điểm đầu tư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa
Số ký hiệu 01/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 17/01/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 30/01/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Công Thương
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng
Phạm vi
  • Tỉnh Thanh Hóa

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.