• Chỉ thị 45/CT-UB

  Về việc giải quyết công nợ của các đơn vị thuộc thành phố với các đơn vị của Trung ương và tỉnh thành.

  07/11/1990

  07/11/1990

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 05/QĐ-UB

  Về việc bảo đảm ánh sáng ở các quán ăn, giải khát

  06/11/1990

  11/11/1990

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 44/CT-UB

  Về việc giải quyết những tồn tại về HTX tín dụng trên địa bàn thành phố.

  02/11/1990

  02/11/1990

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 43/CT-UB

  Về việc tổng kết 3 năm thi hành Luật đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh.

  25/10/1990

  25/10/1990

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 42/CT-UB

  Về việc thực hiện thí điểm trao quyền sử dụng và trách nhiệm bảo toàn vốn sản xuất kinh doanh cho đơn vị cơ sở quốc doanh thuộc thành phố theo Chỉ thị số 316-CT ngày 01/9/1990 của Hội đồng Bộ trưởng.

  22/10/1990

  22/10/1990

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 360/QĐ-UB

  Về việc thành lập Tổ kiểm tra việc giải quyết vốn cho sản xuất kinh doanh, xử lý hàng tồn kho tài sản cố định không sử dụng và chiếm dụng vốn.

  16/10/1990

  16/10/1990

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 359/QĐ-UB

  Về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra tài sản vắng chủ trên địa bàn thành phố.

  16/10/1990

  16/10/1990

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 41/CT-UB

  Về việc giải quyết những khó khăn về vốn cho các đơn vị sản xuất kinh doanh quốc doanh hoạt động có hiệu quả

  15/10/1990

  15/10/1990

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 40/CT-UB

  Về tổ chức thực hiện chống tham nhũng toàn thành phố

  03/10/1990

  03/10/1990

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 39/CT-UB

  Về việc kiểm soát và thu thuế hàng ngoại nhập lưu thông trên địa bàn Thành phố

  02/10/1990

  02/10/1990

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.