• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2009
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 185/2009/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
17/09/2009 Văn bản được ban hành 185/2009/TT-BTC
01/11/2009 Văn bản có hiệu lực 185/2009/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.