• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2010
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 40/2009/TT-BXD
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
09/12/2009 Văn bản được ban hành 40/2009/TT-BXD
01/02/2010 Văn bản có hiệu lực 40/2009/TT-BXD
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.