• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/07/2008
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 554/2008/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/06/2008 Văn bản được ban hành 554/2008/QĐ-UBND
07/07/2008 Văn bản có hiệu lực 554/2008/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.