• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/03/2023
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 15/2023/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/03/2023 Văn bản được ban hành 15/2023/QĐ-UBND
25/03/2023 Văn bản có hiệu lực 15/2023/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.