• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2017
Lịch sử hiệu lực: Luật 01/2002/QH11
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
16/12/2002 Văn bản được ban hành 01/2002/QH11
01/01/2004 Văn bản có hiệu lực 01/2002/QH11
01/01/2017 Văn bản hết hiệu lực 01/2002/QH11
01/01/2017 Bị hết hiệu lực 83/2015/QH13
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.