• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/11/2012
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 1776/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/11/2012 Văn bản được ban hành 1776/QĐ-TTg
21/11/2012 Văn bản có hiệu lực 1776/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.