• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/10/2012
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 1555/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
17/10/2012 Văn bản được ban hành 1555/QĐ-TTg
17/10/2012 Văn bản có hiệu lực 1555/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.