• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày hết hiệu lực: 26/01/2020
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 51/2014/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
31/12/2014 Văn bản được ban hành 51/2014/QĐ-UBND
01/08/2017 Được sửa đổi 30/2017/QĐ-UBND Xem tại đây
26/01/2020 Văn bản hết hiệu lực 51/2014/QĐ-UBND
26/01/2020 Bị thay thế 02/2020/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.