• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 22/12/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 01/02/2010
Về việc bổ sung một số nội dung của “Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Số ký hiệu 35/2006/QĐ-BXD Ngày ban hành 22/11/2006
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 22/12/2006
Nguồn thu thập Công báo số 09 + 10, năm 2006 Ngày đăng công báo 07/12/2006
Ngành
  • Xây dựng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Xây dựng Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 40/2009/TT-BXD Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam Ngày hết hiệu lực 01/02/2010
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.