• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2009
Về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp
Số ký hiệu 25/2008/QH12 Ngày ban hành 14/11/2008
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/04/2009
Nguồn thu thập Công báo số 626 đến số 627, năm 2008 Ngày đăng công báo 05/12/2008
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.