• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/03/2014
Về Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Số ký hiệu 02/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành 03/03/2014
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/03/2014
Nguồn thu thập Công báo Thành phố Hồ Chí Minh Ngày đăng công báo 15/03/2014
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân Quận 12 Chủ tịch Huỳnh Thị Thảo
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.