• Quyết định 46/2010/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

  30/11/2010

  10/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 25/2010/TT-BTTTT

  Quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

  15/11/2010

  01/01/2011

 • Chỉ thị 45/2010/CT-UBND.

  Về việc tiếp tục thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập

  29/10/2010

  08/11/2010

 • Chỉ thị 44/2010/CT-UBND

  Về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng tôm chân giống trên địa bàn tỉnh

  29/10/2010

  08/11/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 43/2010/QĐ-UBND.

  Về việc ban hành Quy chế vận hành, khai thác và quản lý mạng tin học diện rộng tỉnh Thừa Thiên Huế

  28/10/2010

  10/11/2010

 • Quyết định 42/2010/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

  26/10/2010

  05/11/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 33/2010/CT-UBND

  Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

  21/10/2010

  31/10/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 41/2010/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý "Huế" cho sản phẩm nón lá ở tỉnh Thừa Thiên Huế

  12/10/2010

  23/10/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 40/2010/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế.

  09/10/2010

  19/10/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 38/2010/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy chế đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh

  05/10/2010

  15/10/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.