• Chỉ thị 01/2002/CT-UB

  Về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy

  04/01/2002

  04/01/2002

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 01/2002/QĐ-UB

  Về việc "Ban hành tạm thời qui trình kĩ thuật về trồng, chăm sóc và thu hoạch chè trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang"

  03/01/2002

  03/01/2002

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 2328/QĐ-UB

  Về việc ban hành Quy định hỗ trợ cước thuê bao, cước truy nhập, khai thác Internet trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

  28/12/2001

  28/12/2001

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 2112/QĐ-UB

  Về việc dự toán thu, chi đối với các trường mầm non thực hiện thu học phí theo Quyết định số 840/QĐ-UB ngày 10/10/1997 của UBND tỉnh.

  10/12/2001

  10/12/2001

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 2016/QĐ-UB

  Về việc thay thế nội dung khoản 3 - Điều 3 Quyết định số 1145/QĐ-UB ngày 09/11/1998 về việc "Thu và sử dụng học phí ở một số trường phổ thông trung học và mầm non trên địa bàn các huyện"

  26/11/2001

  26/11/2001

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 1579/QĐ-UB

  Về việc ban hành Quy định tạm thời tiêu chuẩn đàn bò giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  28/09/2001

  28/09/2001

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 1381/QĐ-UB

  Về việc quy định giá cước vận chuyển cây nhãn giống kích thước túi bầu (25x30)cm; (Φ: 16 cm, h: 21 cm) từ vườn ươm các huyện, thị xã đến trung tâm các xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  31/08/2001

  31/08/2001

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 1298/QĐ-UB

  Ban hành mức thu học phí; công tác quản lý thu, chi học phí tại các trường: Cao đẳng sư phạm, Trung học kinh tế - kỹ thuật và dạy nghề, Trung học y tế tỉnh Tuyên Quang.

  15/08/2001

  15/08/2001

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 507/QĐ-UB

  về việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và các thôn, bản khu vực III trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  06/04/2001

  06/04/2001

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.